Projektowanie systemów ogrzewania podłogowego AlfaMix

Dla nas każdy obiekt nie jest tylko kolejnym elementem wyposażenia. Sprzedaży systemu zawsze towarzyszy projekt, który jest wliczony w cenę. Dlaczego projekt układu bloków jest konieczny? W przeciwieństwie do betonowego ogrzewania podłogowego, w którym rury są po prostu zalewane betonem, prefabrykowany system koniecznie wymaga planowania układu, ponieważ rury są układane w rowkach bloków, a odstępy między nimi nie mogą być zmieniane. Dlatego rysunek jest niezbędny do szybkiej i wysokiej jakości instalacji. Nasz zespół projektowy zapewnia projekt dla każdego zestawu jednostek AlfaMix.

AlfaMix to system, który pozwala wyposażyć system ogrzewania podłogowego tam, gdzie instalacja systemu betonowego jest niemożliwa lub niepraktyczna. Tam, gdzie występują problemy z wysokością pomieszczeń, obciążeniem stropu, trudnościami z dostarczeniem materiałów jastrychowych lub niewystarczającą wydajnością istniejącego systemu – nasz produkt stanowi kompletne rozwiązanie tych problemów.

Niskoprofilowe suche ogrzewanie podłogowe bez technologii jastrychu